Jeśli szukasz możliwości dorobienia do pensji, zapewne interesuje Cię temat umów. To bardzo ważna kwestia, ponieważ to właśnie umowa zabezpiecza Cię przed niepożądanymi problemami. Bez różnicy na to, czy jesteś na emeryturze czy może na wakacjach i potrzebujesz dorobić parę złotych na wakacje, najważniejsze to fakt, abyś miał świadomość o rodzajach zawieranych umów. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi cennymi wskazówkami w tym temacie, zachęcamy do przeczytania artykułu.

Która umowa lepsza, gdy chcemy sobie dorobić?

Najwygodniejsza umowa zlecenie

To rozwiązanie najwygodniejsze dla osób, które poszukują pracy w okresie letnim. Umowa ta zawierana jest w ramach zobowiązania do wykonywania pracy okresowo lub codziennie, lecz wyłącznie przez kilka godzin. Jeśli chcesz być osobą niezależną, to propozycja umowy właśnie dla Ciebie. W ten sposób możesz pracować w domu, wyznaczyć sobie własny czas pracy, a także wykonywać zlecenia u kilku pracodawców. W zakresie umowy zlecenia obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Jeśli nie jesteś w żadnym stałym zatrudnieniu, pracodawca ma obowiązek odprowadzić za Ciebie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne. Pamiętaj, że staż pracy na umowie zlecenie będzie wliczał się do emerytury. Minusem tego rozwiązania jest fakt braku płatnych urlopów oraz zwolnień lekarskich. Umowę zlecenie zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Ci w każdej chwili. Nie ma tu żadnego obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Umowa o dzieło – elastyczne rozwiązanie

To rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla osób, które są ubezpieczone, a także dla rencistów i emerytów. Nie ma tu jak w przypadku umowy zlecenia zawieszania świadczeń. Umowę o dzieło podpisujesz wtedy, gdy ktoś zleca Ci wykonanie danego zadania, którym może być napisanie artykułu, tłumaczenie, remont domu itp. Umowa ta zawierana jest na określony czas. Może być to nawet rok lub więcej. Dzięki umowie o dzieło nie będziesz osobą podporządkowaną pracodawcy. Jedyne co Cię ogranicza to termin wykonania danego zadania. Co więcej, to właśnie na umowie o dzieło możesz liczyć na o wiele lepszy zarobek niż na etacie, ponieważ zleceniodawca nie musi odprowadzać za Ciebie żadnych składek. Minusem jest fakt, że okres, w którym pracujesz na umowę o dzieło nie wlicza się do emerytury. Jeśli chcesz korzystać z publicznej opieki lekarskiej, składki na ubezpieczenie zdrowotne musisz opłacać samemu. W przypadku choroby nie masz w tym wypadku jednak prawa do wypłaty zasiłku. W ramach umowy o dzieło nie przysługuje Ci płatny urlop wypoczynkowy.

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę?

Oto najważniejsze dane, które muszą znaleźć się w umowie zlecenie i umowie o dzieło:

  • nazwa umowy
  • data i miejsce sporządzenia umowy
  • dane każdej ze stron (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, numery pesel). W przypadku, gdy jedną ze stron jest osoba prowadząca działalność gospodarczą – numer NIP. Jeśli jest to spółka, wymagany jest numer wpisu do KRS.
  • zakres obowiązków
  • termin wykonania pracy
  • wynagrodzenie
  • dodatkowe koszty i materiały
  • własnoręczne podpisy obu stron umowy