Jeśli szukasz pracy na krótki okres, powinieneś wiedzieć na jej temat jak najwięcej. Możesz kontaktować się z agencjami pracy tymczasowej, ponieważ te zrzeszone działają legalnie i tu możesz mieć 100% pewność wiarygodnych ofert. Adresy oraz numery telefonów legalnie funkcjonujących agencji pracy tymczasowej znajdziesz na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące poszukiwania pracy w ten właśnie sposób oraz na czym dokładnie polega umowa z tego rodzaju instytucjami.

Umowa z agencją pracy tymczasowej - na czym polega?

Najważniejsze informacje na temat współpracy z agencją pracy tymczasowej

Po podpisaniu umowy z agencją pracy tymczasowej, zostaniesz powiadomiony o konkretnych ofertach, a kolejno oddelegowany do danego miejsca, czyli zakładu pracy, biura czy urzędu. Pamiętaj, że za pośrednictwo pracy nie płacisz. Jedynym kosztem, jaki być może będziesz musiał ponieść jest koszt dojazdu i powrotu lub opłata za wizę bądź badania lekarskie.

Jak powinna wyglądać umowa z agencją pracy tymczasowej

W umowie z agencją pracy tymczasowej muszą znaleźć się poniższe informacje:

  • dane zagranicznego pracodawcy
  • okres zatrudnienia
  • rodzaj pracy
  • warunki pracy
  • warunki płacy
  • ewentualne przysługujące świadczenia socjalne
  • warunki ubezpieczenia
  • zakres odpowiedzialności agencji

Pamiętaj, że dane adresowe agencji powinny być precyzyjne i zawierać jej nazwę, ulicę oraz miejscowość z kodem. Pieczęć firmowa musi zawierać natomiast numer KRS lub NIP firmy.

Wymiar pracy i warunki pracy

Wymiar pracy musi być dokładnie określony w umowie. Umowa powinna określać, czy jest to cały etat czy część etatu. Dobrze, gdy dokładnie określona zostaje liczba godzin pracy dziennie. W ramach warunków pracy, domagaj się, aby w umowie określony był jej rodzaj, miejsce wykonywania, ale również wysokość i termin płacenia wypłaty. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat więcej, zajrzyj do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Co z urlopem i okresem wypowiedzenia?

Pamiętaj, że przysługują Ci 2 dni urlopu na każdy miesiąc pracy (za 3 miesiące 6 dni). Współpracę z agencją pracy tymczasowej możesz rozwiązać przed upływem jej terminu. W ramach umów dłuższych niż 2 tygodnie obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia. W przypadku krótszych umów niż 2 tygodnie 3-dniowy.

Istotny podpis na umowie

Umowę koniecznie zachowaj. Na każdym z egzemplarzy wymagany jest zarówno Twój podpis, jak i podpis przedstawiciela agencji pracy tymczasowej.

Pracy sezonowej możesz szukać na własną rękę

Jeśli z jakichś powodów, pracy sezonowej wolisz szukać na własną rękę, korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych, ogłoszeń w gazetach lokalnych, jak również nie omijaj tzw. poczty pantoflowej. Znajomi, bliższa i dalsza rodzina to szerokie grono osób, którym warto powiedzieć, że poszukujesz pracy. CV możesz dostarczyć do firm nawet takich, które obecnie nie prowadzą rekrutacji. Jeśli będą potrzebowali pracownika, Twoja kandydatura zostanie wzięta pod uwagę w pierwszej kolejności.