Prawidłowo funkcjonujący magazyn to warunek sprawnego obrotu asortymentu w każdej firmie. Jedynie właściwe administrowanie procesami magazynowymi może uchronić przed problem zagubienia lub kradzieży towaru, braków w stanie wynikających z niewłaściwego jego utrzymywania oraz zastojów będących przyczyną spowalniania pracy przez brak zoptymalizowania pewnych procesów.

Żeby skutecznie zarządzać pracą magazynu, należy odpowiednio skorelować ze sobą kilka ważnych etapów oraz procesów. Zależy to od dwóch czynników. Pierwszym jest odpowiednie zarządzanie personelem pracowniczym, właściwe rozdzielenie obowiązków oraz skuteczna motywacja do ich optymalnego wykonywania. Drugim czynnikiem jest właściwe administrowanie informacjami i danymi związanymi z pracą w magazynie. W dzisiejszych czasach, przy tak olbrzymiej ilości wdrożonych procesów, jest to praktycznie niemożliwe bez wykorzystywania specjalistycznego programu np. takiego jak LoMag.

Właściwe oprogramowanie magazynowe pomoże archiwizować informację dotyczące zarówno przyjęcia, jak i rozchodu towaru, ale także jego magazynowania. Codzienna inwentaryzacja pomoże w optymalnym ulokowaniu produktów oraz ich szybkim znalezieniu w razie potrzeby. Znacznie przyspieszy to wiele procesów, np. takich jak załadunek samochodu dostawczego czy wydanie towaru klientowi podczas tzw. odbioru własnego. Jedynie odpowiednio skonstruowany program magazynowy jest w stanie przetworzyć i zapanować nad tak ogromną ilością danych liczbowych. Korzystanie z aplikacji dedykowanych do pracy w magazynie gwarantuje niezakłócony przebieg prac odbywających się w nich.