Na zwykłym zwolnieniu lekarskim otrzymasz 80 procent wynagrodzenia. Do jego obliczenia potrzebny jest Twój przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dokładnie po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne. Pierwsze 33 dni wypłaci Ci je aktualny pracodawca. Jeśli Twoja choroba będzie trwała dłużej, zasiłek chorobowy wypłaci Ci ZUS. Z artykułu dowiesz się więcej na temat zwolnienia lekarskiego.

Jak obliczana jest pensja podczas zwolnienia lekarskiego?

Ile procent wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim?

Jak już zostało wspomniane na zwolnieniu lekarskim otrzymasz 80 procent wynagrodzenia. Jeśli Twoja choroba będzie związania z pobytem w szpitalu otrzymasz 70 procent. Istnieje kilka przypadków chorób, w których otrzymasz 100 procent swojego wynagrodzenia. Jedną z takich sytuacji jest niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży, która powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub jest wynikiem choroby zawodowej. 100 procent wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie będzie należało Ci się również wtedy , gdy będziesz kandydatem na dawcę komórek, tkanek i narządów.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy możesz pobierać przez 182 dni. Wyjątkiem jest tu okres ciąży lub zwolnienie lekarskie z powodu gruźlicy. Tu maksymalny okres wypłacania zasiłku chorobowego trwa 270 dni.

Zwolnienie lekarskie a okres wyczekiwania

Pamiętaj, że prawo do zasiłku zyskasz dopiero po upływie 30 dni od nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Jeśli dobrowolnie płacisz składki na ubezpieczenie, zasiłek otrzymasz dopiero po 90 dniach. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia. Ustalanie okresu wyczekiwania na świadczenie wymaga wzięcia pod uwagę również poprzednich okresów ubezpieczenia społecznego. Przerwa między nimi nie może wynosić więcej niż 30 dni.

Inne składniki wliczające się do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

Do tej podstawy wchodzi nie tylko płaca zasadnicza, ale też inne składniki. Są nimi: premie i prowizje, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w nocy, jak również inne dodatki i nagrody.

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie?

Zasiłek chorobowy, który stanowi jednocześnie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Koniecznym warunkiem wypłaty jest dostarczenie druku ZUZ ZLA pracodawcy. Pamiętaj, że jeśli nie dostarczysz zwolnienia lekarskiego w ciągu 7, świadczenie może Ci zostać obniżone o 25%.

 

PODZIEL SIĘ
Następny artykułJak nie pisać CV?