Urlop macierzyński, który przeszedł w ostatnim czasie bardzo dużą przemianę, stał się niejako urlopem obojga rodziców. Jego wydłużenie ma na celu możliwość dłuższego sprawowania opieki nad urodzonym dzieckiem. Czas jednego roku, czyli 52 tygodni, urlopu macierzyńskiego z pewnością rozwiązuje wiele problemów w polskich domach, w momencie pojawienia się na świecie upragnionego potomka. Z uwagi na to, że wydłużony urlop macierzyński jest urlopem płatnym, rodzice mogą ze spokojem cieszyć się z każdej chwili spędzonej z dzieckiem.

Dla kogo zasiłek macierzyński?

Trwałość stosunku pracy

Powyższa myśl o spokojnym sprawowaniu opieki, oprócz tego, że jest ona objęta zasiłkiem macierzyńskim, wypływa z prawnego punktu widzenia zawartego w przepisach Kodeksu pracy o trwałości stosunku pracy. Art.177. Kodeksu pracy określa, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, za wyjątkiem okresu próbnego, nie przekraczającego jeden miesiąc. Umowa o pracę zawarta na czas określony, przekraczający miesiąc zostaje przedłużona do momentu porodu.

Urlop macierzyński dla obojga rodziców

Świeżo upieczonym rodzicom przysługuje 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli będą chcieli się nim podzielić, to po 14 tygodniach urlopu, które przysługują tylko matce, 6 tygodni opieki będzie mógł sprawować ojciec dziecka.

Jeżeli na świat przyjdą rodzicom bliźnięta to podstawowy urlop macierzyński wyniesie 31 tygodni. Kolejno będzie: przy 3 dzieci – 33 tygodnie, przy 4 dzieci – 35 tygodni, przy 5 dzieci i więcej przy jednym porodzie – 37 tygodni.

Po podstawowym urlopie macierzyńskim, czas na dodatkowy urlop. Jest to 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 8 tygodni, gdy na świat przychodzi więcej niż jedno dziecko. Rodzice jak najbardziej mogą podzielić się tym urlopem wedle swoich potrzeb. Łączny wymiar nie może jednak przekroczyć 6 tygodni. Skoro chcieliby razem opiekować się dzieckiem w tym samym czasie, w domu pozostaną oboje z maluchem przez 3 tygodnie.

Po pierwszych 26 tygodniach, czas na decyzję w sprawie kolejnego przysługującego rodzicom urlopu w ramach urlopu macierzyńskiego – urlopu rodzicielskiego. Jego wymiar to kolejne 26 tygodni. Rodzice mają tu daną taką samą swobodę podziału, jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Łączny wymiar przy chęci wspólnego, jednoczesnego korzystania z urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni.

Każda rezygnacja matki na rzecz ojca z całości lub części urlopu macierzyńskiego musi zostać potwierdzona wcześniejszym wnioskiem. Ojciec również występuje do swojego pracodawcy z wnioskiem i z dokumentacją matki o dniu, w którym kończy się jej okres korzystania z danego urlopu.

Na urlopie macierzyńskim można pracować

Pełnienie opieki nad dzieckiem w myśl prawa nie ogranicza rodziców co do podejmowania pracy. Korzystanie z urlopu macierzyńskiego, a tym samym z zasiłku macierzyńskiego nie zabrania podjęcia pracy u dotychczasowego pracodawcy. Można ją podjąć w wymiarze do ½ etatu. Zasiłek macierzyński będzie proporcjonalnie obniżony.