Stawki VAT w 2020

0
2488

W roku 2020 w życie wchodzą nowe stawki VAT na poszczególne towary. Oznacza to więc zmiany w ich cenach. Zauważalne zmiany będą miały miejsce od 1 kwietnia 2020 roku. Już teraz w Internecie znaleźć można wykaz towarów, które będą opodatkowane inaczej niż do tej pory.

Choć nowe stawki VAT mają obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku to już od 1 listopada 2019 roku w życie weszły przepisy stawek VAT dla wydawnictw książkowych, czy też wydawnictw prasowych.

Nowa ustawa dotycząca matrycy stawek od podatku od wartości dodanej zawiera w sobie kilka nowych i kluczowych postanowień. Mowa jest w niej na przykład o zmianie klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Celem ustawy jest też uproszenie systemu stawek VAT, który do tej pory uchodzi za niezwykle skomplikowany i trudny w interpretacji. Ustawa zakłada wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej. Nie obędzie się też bez zmian w systemie ryczałtowym dla rolników.

Zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT jest zdaniem wielu ekspertów koniecznością. Obecnie obowiązujący system VAT bazuje w dużej mierze na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. System ten jest niezwykle skomplikowany oraz rozbudowany, co często przeszkadza przedsiębiorcom w prawidłowej klasyfikacji towarów. Nowa matryca identyfikacji towarów będzie oparta na tak zwanej nomenklaturze scalonej. Jest to europejski system, wykaz towarów. Nadzór na tą nomenklaturą leży w gestii Komisji Europejskiej.

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma też na celu uproszenie matrycy stawek,co przełoży się na ujednolicenie systemu, wpłynie pozytywnie na jego przejrzystość. Dzięki nowej matrycy stawek możliwe będzie zaszeregowanie do jednej stawki możliwie jak największej grupy towarów charakteryzujących się podobnymi cechami.

Wiążącą Informacja Stawkowa to nowo powołana instytucja mająca na celu szerzenie pomocy podatnikom. Ma ona objaśniać podatnikom zasady stosowania nowych stawek podatku VAT. Dzięki niej przyporządkowanie danego towaru do odpowiedniej stawki VAT nie będzie już budzić kontrowersji.