Kto jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Kto jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Kto jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest jednym z podatków, które obowiązują w Polsce. Jest to podatek pobierany od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednak istnieją pewne grupy osób, które są zwolnione z tego podatku. Poniżej przedstawiamy informacje na ten temat.

Osoby zarabiające niskie dochody

Jedną z grup osób zwolnionych z podatku dochodowego są ci, którzy osiągają niskie dochody. W Polsce istnieje tzw. kwota wolna od podatku, czyli kwota, do której nie trzeba płacić podatku. W roku 2021 wynosi ona 8 000 złotych rocznie. Oznacza to, że jeśli Twój roczny dochód nie przekracza tej kwoty, nie musisz płacić podatku dochodowego.

Emeryci i renciści

Emeryci i renciści również mogą być zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w tym przypadku istnieje pewien limit dochodów, do którego można być zwolnionym. W roku 2021 limit ten wynosi 6 600 złotych rocznie. Oznacza to, że jeśli Twój roczny dochód z emerytury lub renty nie przekracza tej kwoty, nie musisz płacić podatku dochodowego.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne również mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym przypadku również obowiązuje limit dochodów, do którego można być zwolnionym. W roku 2021 limit ten wynosi 8 000 złotych rocznie. Oznacza to, że jeśli Twój roczny dochód nie przekracza tej kwoty, nie musisz płacić podatku dochodowego.

Inne grupy zwolnione z podatku

Ponadto istnieje kilka innych grup osób, które mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należą do nich m.in.:

  • Studenci, którzy osiągają dochody z umowy o pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeśli ich dochód nie przekracza 85% minimalnego wynagrodzenia
  • Osoby korzystające z ulgi na dzieci
  • Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej
  • Osoby korzystające z ulgi na internet

Podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy większości osób zarabiających w Polsce. Jednak istnieje kilka grup osób, które są zwolnione z tego podatku. Są to m.in. osoby zarabiające niskie dochody, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz inne grupy objęte ulgami podatkowymi. Jeśli należysz do jednej z tych grup, możesz być zwolniony z płacenia podatku dochodowego. Pamiętaj jednak, że powyższe informacje dotyczą roku 2021 i mogą ulec zmianie w kolejnych latach.

Osoby zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych to m.in.:
– Osoby osiągające dochody poniżej kwoty wolnej od podatku
– Osoby niepełnosprawne
– Emeryci i renciści powyżej określonego wieku
– Studenci do 26 roku życia
– Osoby korzystające z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, itp.

Link tagu HTML: https://www.yasna.pl/