Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?
Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

W Polsce istnieje wiele przepisów i regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do składania sprawozdań finansowych. W tym artykule omówimy, kto nie musi składać takiego sprawozdania i jakie są związane z tym konsekwencje.

Kiedy jesteśmy zobowiązani do składania sprawozdania finansowego?

Przedsiębiorcy w Polsce są zobowiązani do składania sprawozdań finansowych, jeśli spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Przekroczenie dwóch z trzech następujących kryteriów:
  • suma bilansowa przekracza równowartość 6 000 000 euro,
  • przychody operacyjne netto ze sprzedaży oraz z działalności finansowej przekraczają równowartość 12 000 000 euro,
  • średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwo wynosi więcej niż 50.
 2. Bycie spółką kapitałową, niezależnie od osiąganych przychodów i liczby pracowników.
 3. Bycie jednostką dominującą w grupie kapitałowej.
 4. Bycie instytucją finansową, taką jak bank, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz inwestycyjny itp.

Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

Istnieją jednak pewne wyjątki od obowiązku składania sprawozdań finansowych. Oto kilka przypadków, w których przedsiębiorcy nie muszą składać takiego sprawozdania:

Małe przedsiębiorstwa

Jeśli przedsiębiorstwo spełnia kryteria uznania za małe przedsiębiorstwo, nie jest zobowiązane do składania sprawozdania finansowego. Kryteria te obejmują m.in.:

 • suma bilansowa nieprzekraczająca równowartości 4 800 000 euro,
 • przychody operacyjne netto ze sprzedaży oraz z działalności finansowej nieprzekraczające równowartości 9 600 000 euro,
 • średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwo nieprzekraczająca 50.

Małe przedsiębiorstwa mają jednak obowiązek prowadzenia uproszczonej księgowości.

Podmioty nieprzedsiębiorcze

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, ale nie są uznawane za przedsiębiorców, również nie muszą składać sprawozdań finansowych. Dotyczy to np. osób prowadzących wolne zawody, takie jak lekarze, prawnicy czy architekci.

Spółki cywilne

Spółki cywilne, które nie są spółkami kapitałowymi, również nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych.

Konsekwencje nieskładania sprawozdania finansowego

Nieprzestrzeganie obowiązku składania sprawozdań finansowych może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych. Przede wszystkim, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną przez organy kontrolne. Ponadto, nieskładanie sprawozdań utrudnia ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez potencjalnych inwestorów, partnerów biznesowych czy instytucje finansowe.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy zawsze przestrzegali obowiązku składania sprawozdań finansowych, jeśli są do tego zobowiązani. Jest to nie tylko wymóg prawa, ale także ważny element budowania zaufania i transparentności w biznesie.

Wnioskując, nie wszyscy przedsiębiorcy muszą składać sprawozdania finansowe. Istnieją różne kryteria, które decydują o obowiązku składania takiego sprawozdania. Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi tych kryteriów i przestrzegali obowiązujących przepisów. Składanie sprawozdań finansowych jest istotne zarówno dla władz regulacyjnych, jak i dla samego przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia ocenę sytuacji finansowej i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekraczają określonych limitów przychodów oraz nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, nie muszą składać sprawozdania finansowego.

Link tagu HTML do strony https://alejasztuki.pl/:
Aleja Sztuki