Kiedy sprawozdanie do KRS A kiedy do KAS?
Kiedy sprawozdanie do KRS A kiedy do KAS?

Kiedy sprawozdanie do KRS A kiedy do KAS?

W Polsce istnieją dwa ważne organy, do których przedsiębiorcy muszą składać sprawozdania finansowe – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jednak wiele osób może mieć trudności z określeniem, kiedy należy złożyć sprawozdanie do KRS, a kiedy do KAS. W tym artykule postaramy się wyjaśnić te kwestie.

Sprawozdanie do KRS

KRS jest rejestrem prowadzonym przez sądy, w którym gromadzone są informacje o działalności prawnej podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy zobowiązani są składać sprawozdania finansowe do KRS w określonym terminie. Termin ten zależy od rodzaju przedsiębiorstwa.

  • Dla spółek akcyjnych (SA) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) sprawozdanie finansowe należy złożyć do KRS w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
  • Dla pozostałych przedsiębiorców, takich jak spółki jawne, spółki partnerskie czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, termin ten wynosi 6 miesięcy.

W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdanie finansowe musi być opatrzone podpisem osoby zarządzającej oraz podpisem biegłego rewidenta. Natomiast dla pozostałych przedsiębiorców, podpis osoby zarządzającej jest wystarczający.

Sprawozdanie do KAS

KAS jest organem administracji skarbowej odpowiedzialnym za pobór podatków i kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorcy również muszą składać sprawozdania finansowe do KAS, ale w innym terminie niż do KRS.

  • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, muszą złożyć sprawozdanie do KAS w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
  • Dla spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, termin ten wynosi 9 miesięcy.

W przypadku sprawozdań finansowych składanych do KAS, nie jest wymagane opatrywanie ich podpisem biegłego rewidenta.

Podsumowanie

W skrócie, przedsiębiorcy zobowiązani są składać sprawozdania finansowe zarówno do KRS, jak i do KAS. Terminy składania sprawozdań różnią się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Sprawozdanie do KRS należy złożyć w ciągu 3 lub 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast sprawozdanie do KAS w ciągu 3 lub 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Pamiętaj, że dla spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest opatrzenie sprawozdania podpisem biegłego rewidenta.

Wezwanie do działania:

Sprawozdanie do KRS należy złożyć w terminie określonym przez przepisy prawa, zwykle jest to 30 dni od zakończenia roku obrotowego. Natomiast sprawozdanie do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Link tagu HTML do strony „https://bomojezycietopodroz.pl/”:
https://bomojezycietopodroz.pl/