Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej?

Podczas rozliczania swojego rocznego zeznania podatkowego (PIT), emeryci często mają pytania dotyczące sposobu rozliczenia swojej polskiej emerytury oraz emerytury zagranicznej. W tym artykule omówimy, jak prawidłowo rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów z urzędem skarbowym.

1. Zrozumienie podstawowych pojęć

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących rozliczenia PIT z emerytury polskiej i zagranicznej, warto zrozumieć kilka podstawowych pojęć:

 • PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest obowiązkowy dla każdego podatnika w Polsce.
 • Emerytura polska – Świadczenie pieniężne wypłacane przez polski system emerytalny, zazwyczaj po osiągnięciu określonego wieku.
 • Emerytura zagraniczna – Świadczenie pieniężne wypłacane przez system emerytalny innego kraju, w którym podatnik pracował lub mieszkał.

2. Rozliczanie PIT z emerytury polskiej

Aby rozliczyć PIT z emerytury polskiej, należy wypełnić odpowiedni formularz PIT-37 lub PIT-38, w zależności od rodzaju otrzymywanej emerytury. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które należy podjąć:

 1. Uzyskaj formularz PIT-37 lub PIT-38.
 2. Wypełnij swoje dane osobowe, w tym numer PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 3. W sekcji dotyczącej dochodów z emerytury polskiej, wpisz kwotę otrzymaną w danym roku.
 4. Jeśli masz inne dochody, takie jak wynajem nieruchomości lub odsetki bankowe, również je uwzględnij.
 5. Oblicz należny podatek na podstawie skali podatkowej i wpisz go w odpowiednie miejsce na formularzu.
 6. Podpisz i wyslij formularz do urzędu skarbowego.

3. Rozliczanie PIT z emerytury zagranicznej

Rozliczenie PIT z emerytury zagranicznej może być bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga uwzględnienia przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju. Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki, które mogą pomóc w rozliczeniu:

 1. Uzyskaj informacje dotyczące przepisów podatkowych w kraju, z którego otrzymujesz emeryturę.
 2. Sprawdź, czy Polska ma z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 3. Ustal, czy emerytura zagraniczna jest opodatkowana w Polsce, w kraju, z którego pochodzi, czy też w obu krajach.
 4. Skonsultuj się z ekspertem podatkowym, jeśli masz wątpliwości dotyczące rozliczenia.

Podsumowanie

Rozliczenie PIT z emerytury polskiej i zagranicznej może być czasami skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i starannością można uniknąć problemów z urzędem skarbowym. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że rozliczenie jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wezwanie do działania: Aby rozliczyć PIT z emerytury polskiej i zagranicznej, skonsultuj się z doradcą podatkowym lub skorzystaj z usług biura rachunkowego. Przedstaw swoje dochody z obu źródeł oraz wszelkie dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury zagranicznej. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje i formularze, takie jak PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Pamiętaj, że termin składania zeznań podatkowych w Polsce przypada na 30 kwietnia każdego roku. Niezwłocznie podejmij działania, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Link tagu HTML: https://ventureday.pl/