Już w styczniu 2018 r. wejdzie w życie dyrektywa unijna PSD 2. Zastąpi ona obowiązujące aktualnie przepisy związane z usługami płatniczymi. Celem nowych regulacji jest wsparcie i wzmocnienie gospodarki Unii Europejskiej oraz wzrost bezpieczeństwa realizowanych przez konsumentów transakcji. Nowe prawo będzie miało ogromny wpływ na działanie banków, które miały dotąd wyłączność na większość usług finansowych.

Dyrektywa PSD 2 – najważniejsze zmiany

Z rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów wiąże się szereg zmian, które dotyczą dostawców usług płatniczych, w tym przede wszystkim banków. Jedną z kluczowych koncepcji zawartych w dyrektywie jest umożliwienie przez banki dostępu do rachunku tzw. podmiotom trzecim (TPP, ang. third party providers). Udzielenie przez bank dostępu do danych klientów instytucjom zewnętrznym ma być oparty na zgodzie wyrażonej przez posiadacza rachunku. TPP na tej podstawie będzie mieć wgląd do informacji o rachunkach oraz będzie mógł inicjować płatności w imieniu konsumentów.

Lojalność klientów w świetle nowych przepisów

Dyrektywa unijna PSD 2 determinuje zmiany, które dają większe możliwości konsumentom, jednocześnie podnosząc poprzeczkę bankom. Klienci korzystający dotychczas z usług bankowości elektronicznej, będą mieli do dyspozycji nowe narzędzia oferowane przez TPP, tworzone na podstawie zapisów w PSD 2. Dyrektywa umożliwi stworzenie aplikacji, w ramach których klienci będą mieli dostęp do salda, historii transakcji czy wykonywania płatności w jednym miejscu, bez konieczności przelogowywania się z banku do banku w przypadku posiadania kilku rachunków. To z pewnością ułatwi kontrolowanie własnych finansów konsumentom, z drugiej strony stając się wyzwaniem dla banków. W takich warunkach utrzymanie kontaktu z klientem dzięki własnym kanałom może okazać się trudniejsze niż dotąd, co przełożyć się może na utrudnienie bezpośredniego kontaktu z klientem i sprzedaży dodatkowych produktów.

Dyrektywa unijna PSD 2 – nowe szanse dla sektora

Dla banków nowe przepisy stanowią duże wyzwania, ale także są dla nich szansą. Wymagania w zakresie dostępu do informacji i składania zleceń płatnicznych mogą stać się okazją do poszerzania zakresu usług. Konieczność korzystania z rozwiązań API pozwoli na konkurowanie instytucji na polu udostępniania atrakcyjniejszych form dostępu do rachunków. Jedną z możliwości na wykorzystanie nowych przepisów jest nowa funkcjonalność stworzona do potwierdzenia zdolności finansowej klientów przez dostęp do jego wyciągu z innego banku. To w jaki sposób banki wykorzystają możliwości otwierane przez PSD 2 zależy tylko od tego, czy na rynku będą chciały przyjąć pasywną czy aktywną pozycję.

Sektor bankowy czeka nowa era – era użytkownika, która przyczyni się do zmiany podejścia banków do pozyskiwania, obsługi i utrzymania klientów. Zwiększające się oczekiwania konsumentów wymagają stworzenia wielokanałowego środowiska obsługi, którą powinna charakteryzować spójność. Powyższe zmiany stanowią niemałe wyzwanie dla branży, jednocześnie stwarzając nowe możliwości rozwoju. Więcej informacji na temat nadchodzących zmian można znaleźć na stronie https://apilogic.pro/dyrektywa-unijna-psd2/ .