Przejazd pojazdu ponadnormatywnego

Wiele osób porusza się codziennie po drogach publicznych, nie zastanawiając się szczególnie jak taki przejazd może wyglądać w przypadku pojazdu ponadnormatywnego. Przejazdy pojazdów ponadnormatywnych są, wbrew temu co niektórzy sądzą, odpowiednio regulowane. Zezwolenia na przejazd transportu ponadnormatywnego są stosunkowo nietrudne do zdobycia, aczkolwiek wymagają załatwienia kilku spraw urzędowych. Z pomocną dłonią wychodzi strona internetowa zezwoleniatransportowe.pl, która w znaczący sposób ułatwia wcześniej wspomniane procedury, redukując przy tym trudności z nimi związane.

Zezwolenia Transportowe

Zezwolenia transportowe bywają relatywnie drogie, szczególnie jeżeli chcemy, by starczyły nam one na dłuższy okres, na przykład dwanaście miesięcy. Jako pojazd ponadnormatywny zazwyczaj klasyfikuje się ciężarówkę, której wymiary przekraczają te uznane przez ustawodawcę za właściwe, a także dopuszczalną masę całkowitą. Należy przy tym wspomnieć, że istnieje w Polsce siedem kategorii ładunków ponadnormatywnych, z których każda charakteryzuje się czymś innym. Następnym aspektem, który może zakwalifikować pojazd jako normatywny jest dopuszczalne obciążenie osi samochodowej, wynoszące według prawa jedenaście i pół tony. Pojazdy ponadnormatywne są bardzo użyteczne jeżeli musimy przetransportować rzecz, której wymiary są ogromne, co dyskwalifikuje użycie ciężarówki standardowej. W celu transportu ładunku ponadnormatywnego musimy posiadać specjalnie przygotowaną naczepę, która będzie w stanie sprostać wymaganiom, przedstawianym poprzez wymiary oraz masę ładunków.

Występują w Polsce pojazdy, które wymagały będą dodatkowej eskorty w postaci jednego albo dwóch „pilotów drogowych”, czyli pojazdów mających za zadanie ułatwienie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcy pojazdu ponadnormatywnego jak i pozostałym użytkownikom dróg, szczególnie w późniejszych godzinach dnia. Dopuszczalne maksymalne wymiary, a także ciężar jaki ten pojazd może posiadać są regulowane w Polsce przez przepisy prawa o ruchu drogowym.