Prawo pracy

Aby odpowiednio zrozumieć, czym jest prawo pracy, należy najpierw wyjaśnić podstawowe pojęcie jakim jest „prawo”.

Prawo według Słownika Języka Polskiego to „ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności”. Są to więc normy postępowania (nakazy i zakazy), które zostały ustanowione w związku z powstaniem i funkcjonowaniem pewnego organizmu społecznego (jakim jest państwo), a ustanowiły je odpowiednie organy władzy (mające do tego prawo). Prawo pracy jest więc odgałęzieniem prawa i obejmuje normy związane ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Czym jest prawo pracy?

Podstawowym aktem prawnym, który ma za zadanie regulować wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy jest Kodeks pracy. Jest on więc aktem normatywnym i ma odniesienie do wszystkich pracowników (bez znaczenia jest tutaj podstawa prawna ich zatrudnienia) oraz pracodawców. Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Regulacje dotyczące prawa pracy występują także w innych aktach prawnych, jednak zazwyczaj i tak zawierają one odesłanie wprost do Kodeksu pracy.

Jeżeli jesteś więc małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, albo nawet dużą korporacją zatrudniającą tysiące pracowników i nie masz własnego działu prawnego, a potrzebujesz konsultacji i wsparcia w ramach prawa pracy – kancelaria prawa pracy jest dobrym wyborem.

Co oferuje kancelaria prawa pracy?

Kancelaria prawa pracy oferuje m.in:
– bieżącą obsługę prawną,
– pomoc przy zatrudnianiu pracowników,
– pomoc w procesach zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
– przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminów pracy),
– wsparcie w temacie czasu pracy oraz wynagrodzeń,
– pomoc w komunikacji ze związkami zawodowymi,
– i inne.

Jestem pracownikiem. Czy kancelaria prawa pracy jest też dla mnie?

Oczywiście! Kancelaria prawa pracy udzieli Ci wsparcia w takich w takich sprawach jak:
– odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych,
– roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
– mobbing i dyskryminacja,
– spory z ZUS
– i innych.

Więcej: Radca prawny prawo pracy Katowice