Na pytanie zawarte w tytule odpowiedź odpowiedz doskonale znają nader wszystko właściciele przedsiębiorstw. To właśnie oni są zobligowani do stworzenie idealnych warunków dla pracowników. Idealnych to znaczy – bezpiecznych. Z pomocą przychodzi im pakiet szkoleń, których celem jest wdrożenie zachowań na określonym stanowisku pracy. Jak wygląda takie szkolenie i dlaczego warto w nim uczestniczyć? Oto odpowiedź.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenia BHP składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Dotyczy to przede wszystkim szkoleń profesjonalnych, które przeprowadzane są przez audytora zewnętrznego. W pierwszym etapie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy osoby zatrudnione mają do czynienia z tzw. instruktażem ogólnym w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące tytułowej tematyki. Są to jak sama nazwa wskazuje wiadomości ogólne. W drugim etapie – instruktażu stanowiskowym mamy do czynienia z informacjami szczegółowymi, które zostały spersonalizowane względem konkretnego stanowiska. Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie i każdy pracownik powinien w nich  bezwarunkowo uczestniczyć. Głównym celem tego typu szkoleń jest zapobieganie wypadkom, które mogą się przydarzyć podczas pełnienia obowiązków.

Jakie korzyści płyną ze szkoleń BHP?

Szkolenie niesie ze sobą wiele zalet. Warto je podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to oczywiście korzyści płynące dla samego pracownika. Dzięki cennym informacjom dotyczącym zachowań ogólnych, jak i tych indywidualnych osoba zatrudniona wie w jaki sposób powinna wykonywać swoją pracę oraz jak zapobiegać ewentualnym niebezpieczeństwom. Druga kategoria dotyczy wspomnianych na wstępie przedsiębiorców. Szkolenia BHP są obowiązkowe i posiadają swe regulacje prawne, dlatego każdy właściciel firmy powinien dbać o ich regularność w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz swoim podopiecznym. Szkolenia są wymagane bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.