Wszystkie firmy, które zamierzają wprowadzić System Zarządznia Jakością lub już go posiadają muszą zapoznać się ze zmianami w normie ISO 9001. Zmodyfikowane wytyczne lepiej nadają się do wdrożenia w różnych rodzajach firm ze względu na bardziej przystępny język oraz mniej bezpośrednie wymogi.

Najważniejsze zmiany

Obecna norma jest uproszczona pod kątem sposobu i zakresu dokumentowania informacji. Po aktualizacji organizacja może w dużej mierze sama decydować, co i jak chce dokumentować. Nowa norma podkreśla rolę zaangażowania najwyższego kierownictwa w System Zarządzania Jakością. Zgodnie z tekstem normy to kierownictwo odpowiada za tempo i kierunek rozwoju organizacji. Warto też dodać, że ISO 9001:2015 koncentruje się na ryzyku i zarządzaniu nim. Nowe wymogi podkreślają też jak ważne jest zarządzanie zmianą i dokładne określenie celu istnienia organizacji. Według zaktualizowanych wytycznych w organizacji należy zwrócić uwagę na sprawną komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Dzięki nowym sformułowaniom np. „produkty i usługi” zamiast „produkty” wymogi można w większym stopniu dopasować do różnych rodzajów organizacji. Kolejną korzyścią jest nowa struktura normy ISO 9001:2015. Dzięki temu można łatwo połączyć SZJ z innymi systemami zarządzania.

Aktualny układ normy wygląda następujęco:

Punkt 1 – zakres normy

Punkt 2 – powołanie normatywne

Punkt 3 – terminy i definicje

Punkt 4 – kontekst organizacji

Punkt 5 – przywództwo

Punkt 6 – planowanie

Punkt 7 – wsparcie

Punkt 8 – funkcjonowanie

Punkt 9 – ocena efektów funkcjonowania

Punkt 10 – doskonalenie

Wdrażanie nowych zasad

Firmy, które posiadają już certyfikat ISO 9001 muszą poddać się audytowi przejścia. Audytorzy wewnętrzni, aby dowiedzieć się więcej o zmianach w ISO 9001:2015 powinni wziąć udział w szkoleniu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/warsztaty-dla-audytorow-iso-9001/ Firmy, które będą po raz pierwszy przechodzić certyfikację będą audytowani już według nowych wytycznych.