Nauka języka obcego – jakie zagadnienia powinien znać ósmoklasista?

Egzamin ósmoklasisty to po reformie szkolnictwa pierwszy poważny egzamin w życiu dziecka. Jego wynik jest bardzo ważny, gdyż może decydować o przyjęciu do wymarzonego liceum czy technikum. Stąd z pewnością warto przyłożyć się do każdej jego części. Obecnie egzamin składa się z trzech bloków: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Najczęściej dzieci podchodzą do egzaminu z języka angielskiego, choć w szkołach uczą się dwóch języków obcych nowożytnych. Zatem jak przygotować się do egzaminu?

Poznaj podstawowe zasady na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Każdy ósmoklasista podchodzący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego będzie miał 90 minut na rozwiązanie zadań. Egzamin w całości przeprowadzany jest w formie pisemnej. Egzamin będzie obejmował kilka zagadnień, które należy opanować w ramach zajęć szkolnych, a także indywidualnie przygotowując się do egzaminu. Jedną z części jest rozumienie ze słuchu. Poza wykonywaniem ćwiczeń w domu z dołączoną do podręcznika płytą, warto korzystać z zasobów jakie oferuje Internet. Znajdzie się tu wiele przydatnych lekcji. Można również oglądać filmy w języku angielskim z napisami lub nawet w wersji oryginalnej, gdyż to bardzo wzbogaca słownictwo, a taka forma nauki dla każdego jest bardzo przyjemna. Kolejną częścią testu jest znajomość funkcji językowych. Tu mogą znaleźć się zadania typu prawda-fałsz, czy dopasowanie do siebie części zdań w określonym czasie. Oczywiście sprawdzane jest także rozumienie tekstu pisanego i środków językowych. Na końcu sprawdzana jest również umiejętność zwięzłej wypowiedzi. Może to być napisanie krótkiego listu do określonej osoby na zadany temat.

Jak rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach nauki do egzaminu?

Czytanie ze zrozumieniem w języku obcym jest jedną z kluczowych umiejętności, jakie musi opanować ósmoklasista przed egzaminem. Konieczne jest tutaj rozwijanie zdolności czytania treści w kontekście całego artykułu. Zatem na samym początku należy skupić się na tym, co z treści się rozumie i na tej podstawie próbować wydedukować znaczenie wyrazów, których się nie zna. To bardzo przydatna umiejętność również na kolejnych etapach kształcenia, kiedy poziom trudności coraz bardziej wzrasta. Trzeba tu zaznaczyć, że poziom egzaminu w zakresie rozumienia treści określany jest w zakresie A2- B1+ a więc podstawowym. Warto poza podręcznikiem i repetytorium próbować czytać treści w internecie w języku angielskim. To czy dobrze rozumiemy daną treść możesz sprawdzić za pomocą tłumacza Google, choć nie jest on najbardziej dokładny, to jednak tłumaczy cały kontekst tekstu. Oczywiście czytanie rozwija słownictwo, a ono jest niezbędne do budowania własnych wypowiedzi, oczywiście w oparciu o zasady językowe, które trzeba przyswoić na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (link do materiałów https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski ).

Jakie umiejętności powinien posiąść uczeń ósmej klasy?

Ósmoklasista powinien potrafić formułować zwięzłe wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym. Zatem powinien umieć wyrazić swoje uczucia, zainteresowania, a także rozumieć podstawowe kwestie dotyczące życia społecznego i potrafić wchodzić w interakcję ze swoim rozmówcą. Ma już pewną zdolność opisywania swoich przeżyć w zwięzły i zrozumiały sposób. Powinien potrafić formułować proste myśli na temat swoich planów na przyszłość, związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Powinien również odnajdywać się w języku obcym w codziennych kreowanych w ramach scenariuszu lekcji sytuacjach, które mogą dotyczyć obsługi i kupowania w sklepie, wizyty u lekarza, pójścia do teatru czy kina i opowiedzenia o swoich wrażeniach rozmówcy, czy podróżowania i pytania o drogę, udzielania pomocy innym w zakresie informacyjnym czy też pomocy w kwestiach zdrowotnych. Umiejętności dotyczą zatem podstawowych spraw w życiu codziennym. Wszystkie one pozwolą pozytywnie zdać egzamin ósmoklasisty.

Zagadnienia, które powinien znać ósmoklasista

Oczywiście, nie wystarczy znajomość słówek, aby znać egzamin ósmoklasisty. Konieczna jest również podstawowa znajomość gramatyki języka angielskiego. Zatem chodzi o proste formułowanie myśli w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Umiejętność poprawnej wypowiedzi zwiększa pewność siebie i niweluje wstyd przed używaniem języka w życiu codziennym, np. podczas wakacji za granicą. Zatem poznanie zasad czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continous, a także Present Perfect i Future Simple jest niezbędne do poznania języka w zakresie podstawowym.

Dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest kluczem do dostania się do wymarzonej szkoły średniej. Warto zatem przyłożyć się do powtarzania poszczególnych zagadnień omawianych na lekcjach i zawartych w podstawie programowej.