Wypowiedzenie umowy o pracę

Wpadła Ci w oko oferta ciekawszej pracy? Masz już dość swojego szefa? A może musisz kogoś zwolnić? Jeśli chodzi Ci ostatnio po głowie wypowiedzenie umowy o pracę, ale nie wiesz, w jaki sposób rozwiązać zawiłości związane z przedterminowym zerwaniem umowy, warto przede wszystkim zasięgnąć porady adwokata.

Poniżej wyjaśniamy, czym jest prawo pracy oraz w czym może nam pomóc adwokat dla pracowników i pracodawców. Niezależnie jednak od tego, czy chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę czy zwolnić pracownika, pamiętaj – konsultacja z prawnikiem może zaoszczędzić wielu problemów.

Czym jest prawo pracy?

Umowa o pracę jest aktem, na podstawie którego powstaje stosunek pracy. Prawa i obowiązki, zarówno pracowników, jak i pracodawców, są unormowane przez przepisy prawa pracy.

Najważniejszym i podstawowym aktem prawnym, który reguluje wszelkie relacje między pracownikami i pracodawcami, jest kodeks pracy. Kodeks ten zawiera opis warunków świadczenia pracy na terenie Polski. Jednak oprócz kodeksu, istnieje wiele innych ustaw i aktów wykonawczych w obszarze prawa pracy. Stosunek pracy między pracownikami a pracodawcami regulują również układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Należy podkreślić, że wszelkie postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa.

Nie da się ukryć, że prawo pracy jest skomplikowane – trudno poruszać się samodzielnie w gąszczu przepisów różnych kodeksów, aktów i regulaminów. Jednak niezależnie od powodów, dla których chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę lub zwolnić pracownika, warto pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Doświadczony adwokat prawo pracy Wrocław z pewnością poradzi sobie z każdym zagadnieniem.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Istnieją cztery drogi rozwiązania umowy o pracę. Oczywiście, umowę o pracę najprościej rozwiązać z upływem czasu, na który była zawarta, Drugim sposobem jest porozumienie stron, które musi bezwzględnie zostać potwierdzone na piśmie.

Trzecia metoda to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W tym przypadku, jedna z stron musi złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Okres wypowiedzenia musi być wówczas respektowany. W zależności od długości zatrudnienia, okres wypowiedzenia może wynosić dwa tygodnie (staż pracy krótszy niż sześć miesięcy), miesiąc (jeśli zatrudnienie trwało min. sześć miesięcy, ale nie dłużej niż trzy lata) lub trzy miesiące (zatrudnienie dłuższe niż trzy lata). Oczywiście, sytuacja wygląda inaczej w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny. Wtedy wypowiedzenie może trwać od trzech dni roboczych do dwóch tygodni.

Można również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Wówczas nie zachowuje się okresu wypowiedzenia. Jeśli podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony, pracodawca musi bezwzględnie uzasadnić dlaczego nas zwalnia. Pracownik powinien również zostać wówczas poinformowany o prawie do złożenia odwołania w sądzie pracy.

Pamiętaj jednak, że do rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie jest konieczne orzeczenie o winie pracownika! Do takich sytuacji należy m.in. rozwiązanie umowy z powodu niezdolności pracownika do pracy, która wynika z choroby i trwała dłużej niż trzy miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca również ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to przede wszystkim możliwe, jeśli pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, jak na przykład pojawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym czy opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia. Inne powody rozwiązania umowy ze strony pracodawcy to nie tylko popełnienie przez pracownika przestępstwa, ale również utrata przez osobę zatrudnioną niezbędnych do wykonywania pracy uprawnień.

Przepisy kodeksu pracy nie są rzecz jasna proste. Wiele wątpliwości można jednak rozwiać dzięki konsultacji z prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie pracy. Adwokat dla pracowników i pracodawców jest dobrym wyborem, jeśli chce się uniknąć kłopotów przy wypowiedzeniu umowy o pracę.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/