O przemocy w szkole słyszy się nieustannie. Jest to problem, który był i jest nadal, dlatego warto jak najwięcej wiedzieć o nim, jak i znać metody przeciwdziałania. Za pierwszą zasadę uznaje się rozpoznanie problemu u samego źródła. Jako rodzice nie możemy być pewni, że agresja w szkole nie będzie dotyczyła naszego dziecka. Zachęcamy do zapoznania się z cennymi wskazówkami.

Jak zapobiegać agresji w szkole?

Co warto wiedzieć o agresji w szkole?

Agresja młodzieży i dzieci w szkole w dużej mierze wynika z braku stabilnego i spokojnego miejsca do życia. Dotyka nadpobudliwe dzieci wywodzące się bardzo często z patologicznych domów. Dzieci te warto objąć specjalną opieką w szkole, aby dać im poczucie pełni bezpieczeństwa. Dość istotne jest zorganizowanie dla takich uczniów dodatkowych zajęć, jak również spotkań z psychologiem czy pedagogiem. Przynależność do pewnych grup i społeczności bardzo dobrze wpływa na pewność siebie u dzieci, a co za tym idzie również na dobre samopoczucie, brak nerwów i stresu wywołujących agresję.

Zacznij działać

Jeśli prowadzisz firmę możesz zaangażować się w inicjatywę na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole. Pomoc taka wymaga często środków finansowych, którymi nie każda placówka szkolna dysponuje. Zorganizuj akcję, w której dzieci będą mogły same wypowiedzieć się na temat agresji w szkole, znaleźć samodzielnie rozwiązania, a jednocześnie zrozumieć powagę problemu.

Ważna integracja

To punkt, który dotyczy zwłaszcza nauczycieli. Powinni oni jak najczęściej starać się o integrację uczniów, która sprzyja dobrym relacjom między rówieśnikami. Integracja może odbywać się w naprawdę różnorodny sposób. Mogą być nią nie tylko wyjazdy, wycieczki, rajdy, ale też uroczystości szkolne, festyny itp.

Pomoc psychologiczna

Niejednokrotnie przemoc w szkole i agresja nabierają takiej siły, że nauczycielom trudno poradzić sobie nawet na lekcjach. W każdej szkole powinien więc funkcjonować psycholog szkolny, który obok osoby pedagoga będzie czuwał nad problemami uczniów. To właśnie problemy są głównym powodem narastającej agresji. Regularne spotkania z psychologiem w małych grupach uczniów to świetny sposób na upust niepożądanych emocji.

System nagród

Ten system jest najlepszym, który sprawdza się w ramach nie tylko motywacji uczniów do pracy, ale też budowania więzi. Grono pedagogiczne w każdej szkole powinno zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, ponieważ nagrody i pochwały odnoszą trwały sukces w ramach przeciwdziałaniu agresji. Najważniejsze to rozpocząć działania od najmłodszych lat, wpajać zasady i wartości. Tego rodzaju praca w szkole czy przedszkolu z dziećmi i młodzieżą to daleko idące pozytywy na przyszłość.

Rada dla rodziców

Jako rodzic powinieneś być bardzo czujny, ponieważ dziecko nie zwierzy Ci się szybko z problemów w szkole. Może być ofiarą lub tzw. katem i nic Ci nie powie, dopóki Ty nie pociągniesz je za język. To właśnie z tego powodu tak ważna jest codzienna rozmowa z dzieckiem po powrocie ze szkoły, która na pewno nie powinna wyglądać w stylu „jak było w szkole”.