Ile jest czasów w języku angielskim

W języku angielskim funkcjonują trzy główne czasy: present, past oraz future. Każdy z nich można dodatkowo podzielić na cztery aspekty, czyli simple, progressive, perfect i perfect progressive. W języku angielskim dobór odpowiedniego czasu czasowników jest bardzo ważny, ponieważ daje wyobrażenie o tym, kiedy coś się dzieje.

Ile czasów jest w języku angielskim?

Wiele osób sądzi, że w angielskim występują tylko 3 czasy. Jest to po części prawda, jednak każdy z nich ma też kilka swoich wariantów, dlatego też wszystkich czasów głównych język angielski łącznie ma 12. Wszystkie czasy w języku angielskim:

 1. Present Simple,
 2. Present Continuous,
 3. Present Perfect,
 4. Present Perfect Continuous,
 5. Past Simple,
 6. Past Continuous,
 7. Past Perfect,
 8. Past Perfect Continuous,
 9. Future Simple,
 10. Future Continuous.
 11. Future Perfect,
 12. Future Perfect Continuous,

Każdy czas w języku angielskim określa sposób, w jaki dana czynność odnosi się do upływu czasu. Odpowiednie zastosowanie czasów pozwala na rozróżnienie sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, dzieją się w danym momencie lub będą miały dopiero miejsce w przyszłości.

Co ma kluczowe znaczenie dla komunikowania się w języku angielskim?

Dlaczego warto znać wszystkie czasy w języku angielskim? Ponieważ to podobnie jak znajomość słownictwa ma kluczowe znaczenie dla jakości komunikacji w tym języku. Tylko umiejętność doboru odpowiedniego czasu to wypowiadanego zdania pozwoli rozmówcy odebrać własny i precyzyjny sposób kierowany do niego komunikat. Znajomość czasów oraz umiejętność ich zastosowania będzie ważna nie tylko w codziennych rozmowach, ale również przy spisywaniu oficjalnych pism lub sporządzaniu komunikacji służbowej. W obu przypadkach umiejętność doskonałego wyrażania się jest bardzo ważna.

Dziś język angielski jest tym, czym kiedyś była łacina, czyli jednym z najbardziej uniwersalnych języków, w którym mogą się ze sobą porozumiewać ludzie pochodzący z różnych zakątków świata. Dodatkowo ciężko jest obecnie znaleźć dobrą pracę bez znajomości tego języka przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Co prawda gramatyka języka angielskiego nie jest łatwa do nauki i szczególne na początku sprawia uczniom wiele trudności, jednak przyswojenie wszystkich czasów znacząco ułatwi perfekcyjne posługiwanie się tym językiem.