E-sprawozdania – kolejny krok w cyfryzacji państwa

Rok 2018 dla przedsiębiorców był kolejnym rokiem zmian w prawie podatkowym. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim, najważniejszego dla państwa podatku VAT. Niemal połowa przychodów budżetu pochodzi z tego podatku, dlatego jest to podatek o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

Na początku roku, JPK_VAT objął mikro przedsiębiorstwa. Wprowadzany stopniowo od 2016 roku, JPK_VAT, to rodzaj raportu, zawierający zestawienie faktur zakupowych i sprzedażowych u przedsiębiorcy. Dzięki uporządkowaniu danych zawartych w tym zestawieniu administracja skarbowa, dostaje w niemal rzeczywistym czasie (raporty wysyłąne są raz w miesiącu) informacje o wszystkich transakcjach VAT w państwie. JPK_VAT umożliwia fiskusowi łatwe przeprowadzenie kontroli, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia liczby nadużyć. Kontrola jest mniej uciążliwa dla przedsiębiorcy.

Drugą dużą zamianą było wprowadzenie od lipca 2018 roku, Mechanizmu Podzielonej Płatności, zwanego inaczej Split Payment. Mechanizm zobligował banki, do założenia przedsiębiorcom dodatkowego rachunku bankowego, służącego do gromadzenia kwoty podatku VAT z faktur. Od lipca, wybierając Split Payment podczas transakcji z kontrahentem, kwota netto z faktury trafia na rachunek kontrahenta, a kwota podatku na specjalny rachunek bankowy. Wszystko to odbywa się automatycznie podczas jednego przelewu. Pieniądze ze specjalnego rachunku, można przeznaczyć tylko do opłacenia podatku VAT. W ten sposób państwo szybciej dostaje pieniądze z podatku VAT. Zaletą dla przedsiębiorcy stosującego Metodę Podzielonej Płatności jest przyśpieszona ścieżka zwrotu podatku oraz tratowanie wyboru tej metody jako dochowanie należytej staranności w relacjach z klientem. Co może być przydatne, gy padniemy ofiarą oszustów VAT.

Ostatnią zmianą w 2018 roku, dotyczącą podatków, było wprowadzenie od października 2018 e-sprawozdań finansowych. Odtąd wszystkie podmioty zobowiązane do wysyłania sprawozdań finansowych mają to robić w formie elektronicznej.

Podmioty zobowiązane to podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatnicy podatku PIT prowadzący księgi rachunkowe i zobowiązani do wysyłania sprawozdań finansowych.

E-sprawozdania, są sporządzane w strukturze i formie określonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Po sporządzeniu e-sprawozdania, należy je podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysłać do KRS, KAS lub urzędu skarbowego, w zależności, o jaki podmiot chodzi.

Dla podatników PIT, Ministerstwo przygotowało program do wysyłania e-sprawozdań. Pozostałe podmioty muszą sobie radzić we własnym zakresie. Jednym z programów do wysyłania e-sprawozdań jest program od Hogart – e-Sprawozdania Finansowe. Hogart to przodujący producent oprogramowania dla firm, przede wszystkim dola działów finansowo-księgowych. Przygotowana przez nich aplikacja do wysyłania e-sprawozdań, może być zintegrowana z dowolnym programem ERP lub działać jako samodzielny program. Więcej o produktach Hogart można przeczytać na stronie internetowej: https://hba.hogart.com.pl.