W świetle prawa możemy dorabiać nawet wtedy, gdy mamy etat lub nawet wtedy, gdy pobieramy świadczenia z ZUS-u. Musimy jednak wiedzieć, ile dokładnie możemy dorobić. Osobę znajdującą się na wcześniejszej emeryturze obowiązują pewne limity zarobkowe. Jeśli jesteś zainteresowany, ile możesz dorobić będąc na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, koniecznie przeczytaj nasz artykuł z poradami.

Dorabianie na emeryturze, urlopie wychowawczym i bezpłatnym - porady

Wcześniejsza emerytura

Osoby idące na wcześniejszą emeryturę powinny powiadomić ZUS, że podjęły pracę zarobkową. Może być nią praca na umowę o dzieło. Jeśli od pensji są odprowadzane składki ubezpieczeniowe, ZUS powiadomiony zostaje przez pracodawcę. Nie zapominaj, że wcześniejsi emeryci mają limity zarobkowe. Dokładnie sprawdź je na obecny rok kalendarzowy, aby nie utracić świadczenia lub jego pomniejszenia.

Renta

Rencistów dotyczą podobne zasady jak w przypadku wcześniejszych emerytów. Mogą oni dorobić do 30 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia. Tak samo jak w przypadku wcześniejszej emerytury świadczenie może zostać cofnięte lub wstrzymane, jeśli górna granica zarobku zostanie przekroczona.

Zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie chorobowe lub opiekuńcze

Jeśli pobieramy świadczenie chorobowe, zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie opiekuńcze, nie możemy podjąć w tym czasie żadnej pracy zarobkowej. W tym wypadku przeprowadzane są rutynowe kontrole, dlatego nie warto ryzykować. Kary za takie działanie są dostatecznie wysokie i nieopłacalne.

Urlop bezpłatny

Ten rodzaj urlopu możemy wykorzystać w dowolnym celu, również zarobkowym. Istnieje jednak jednak jeden warunek, że pracodawca zgodzi się nam udzielić takiego urlopu. Wniosek składamy na piśmie, podając pracodawcy konkretny cel. Gdy jesteśmy na urlopie bezpłatnym, możemy zatrudnić się w innej firmie, a nawet wyjechać na kontrakt zagraniczny. Pamiętać należy, że w czasie urlopu bezpłatnego składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne ulegają zawieszeniu.

Urlop macierzyński

O zarobek możemy zadbać po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Mamom, które nie chcą pozostawać tak długo na urlopie, przysługują prawo powrotu do pracy. Tu jednak należy liczyć się z faktem zmniejszenia zasiłku macierzyńskiego, który wypłaca ZUS. Po bieżące informacje warto udać się na stronę www.rodzicielski.gov.pl.

Urlop wychowawczy

Zgodnie z przepisami urlop wychowawczy jest przyznawany mamom w celu osobistego zajmowania się dzieckiem. W tym wypadku nie można podjąć pracy na pełen etat, a jedynie założyć firmę, pracować w niepełnym wymiarze lub na umowie o dzieło lub na umowie zlecenie. Mamy najczęściej wybierają jednak pracę, którą mogą wykonywać samodzielnie w domu, ponieważ taka nie koliduje zbytnio z opieką nad dzieckiem i obowiązkami w domu. Jeśli planujesz pójść na urlop wychowawczy, pamiętaj, że to wspaniały okres, który zapewnia zarówno dziecku, jak i Tobie możliwość bycia ze sobą, a Tobie podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej.