Czym różni się CIT od VAT?

Podatki są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego kraju. W Polsce, dwa z najważniejszych podatków to CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) i VAT (podatek od towarów i usług). Chociaż oba podatki są pobierane od firm, mają różne zasady i cele. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między CIT a VAT.

1. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem pobieranym od zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa. Oznacza to, że firmy płacą CIT od swojego dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami. CIT jest obliczany na podstawie rocznego bilansu firmy.

Podstawową stawką CIT w Polsce wynosi 19%. Jednak dla małych przedsiębiorstw istnieje preferencyjna stawka 9%. Firmy muszą regularnie składać deklaracje CIT i opłacać podatek do odpowiednich organów skarbowych.

2. VAT – podatek od towarów i usług

VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest podatkiem pobieranym od sprzedaży towarów i świadczenia usług. W przeciwieństwie do CIT, VAT jest pobierany od klientów, a nie od firm. Oznacza to, że przedsiębiorstwa działają jako pośrednicy w pobieraniu podatku od swoich klientów i przekazują go do organów skarbowych.

W Polsce, podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Istnieją również obniżone stawki VAT, takie jak 8% i 5%, które dotyczą niektórych towarów i usług. Firmy muszą regularnie składać deklaracje VAT i opłacać podatek do odpowiednich organów skarbowych.

Podsumowanie

Podsumowując, CIT i VAT to dwa różne podatki pobierane od firm w Polsce. CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, pobieranym od zysków przedsiębiorstw, podczas gdy VAT jest podatkiem od towarów i usług, pobieranym od klientów przez firmy. Oba podatki mają różne stawki i zasady obliczania, a firmy muszą regularnie składać deklaracje i opłacać podatki do organów skarbowych.

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) jest podatkiem nakładanym na dochody przedsiębiorstw, natomiast VAT (podatek od wartości dodanej) jest podatkiem nakładanym na sprzedaż towarów i usług.

Link do strony Mataba: https://mataba.pl/