pożyczka

Tak bardzo o nią zabiegamy i często zależy nam na niej bardziej, niż na przyjemnym spędzeniu wolnego czasu w gronie przyjaciół. Czy jednak na pewno jest nam wiadomo, czym jest to, za czym tak nie pokornie gnamy, nie oglądając się na resztę świata?

POŻYCZKA WIELE MA TWARZY, ALE JEDNO MA IMIĘ

Powszechnie zwykło się uważać, że pożyczka jest rodzajem operacji, która polega na tym, że udziela się nam określonej kwoty środków pieniężnych. Kto tego dokonuje? Najczęściej ową osobą odpowiedzialną za udzielenie/udzielanie, jest jakaś konkretna instytucja lub też wybrana przez nas, osoba fizyczna. Nie zawsze przedmiotem pożyczki są środki finansowe. Czasem mogą nimi być innego rodzaju zasoby, takie jak przedmioty materialne, wypożyczane nam na określony czas. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie państwo w artykułach, zamieszczonych na stronie https://pozyczkolog.pl/.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, pożyczka powinna być zawarta na podstawie umowy. Tylko wówczas jest prawomocna. Tak to już zostało skonstruowane i tego właśnie, my jako klienci banków oraz innego rodzaju instytucji, udzielających nam wsparcia finansowego, powinniśmy się trzymać.  Dlatego też prawo definiuje pożyczkę jako rodzaj umowy nazwanej. Co oznacza, że posiada ona swoją właściwą regulację ustawową. W związku z tym, możemy być pewni tego, że nie tylko nas jako pożyczkobiorców obowiązują prawa i obowiązki, jakie musimy spełnić chcąc się z niej w pełni wywiązać. Przestrzegać ich musi także nasz pożyczkodawca. Szczegów tego jakie wymogi powinna spełniać umowa nazwana, dotycząca pożyczki, należy szukać w Kodeksie cywilnym. Inne wiadomości na ten temat znajdziecie państwo na stronie https://pozyczkolog.pl/.

OBSZAR KREDYTÓW KONSUMENCKICH

Pożyczka w rozumieniu nauk ekonomicznych i jak wspomniałam również prawa, nie egzystuje do końca samodzielnie na polu środków finansowych. Mieści się ona w dużo szerszym zakresie, jakim są kredyty konsumenckie. Rozpatrując jej znaczenie z tego właśnie punktu widzenia, dochodzimy do jej zasadniczej oraz chyba najbardziej dla wszystkich zrozumiałej definicji, która mówi, że pożyczka polega na odstąpieniu określonej wartości w pieniądzach lub towarach. 

Na czym zatem polega różnica pomiędzy kredytem konsumenckim, a pożyczką? By otrzymać pożyczkę, nie jesteśmy zobligowani do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie musimy też mieć własnej firmy. Wystarczy, że posiadamy ważny dowód osobisty, stały dochód oraz adres zameldowania. Te trzy wymogi, są wstępem do tego, byśmy jako dorosłe osoby, mogli się starać o udzielenie nam niskooprocentowanej pożyczki przez bank lub innego rodzaju instytucje finansową.